GESCHIEDENIS

Geschiedenis van Château Wittem

1106

Na de dood van haar man, Thibald van Voeren (1106), zou Guda van Valkenburg de eerste bewoner worden van de plaats waar het kasteel nu staat (toen ‘Witham’). In 1220 kocht Winand van Julemont, een afstammeling van de Luikse koninklijke familie van ridders, ‘Scavendriesch’ het kasteel. Het familiewapen van Scavendriesch is nog steeds terug te vinden in de glas-in-loodramen boven de kasteelingang. 1344, Gerard III verkocht de heerlijkheid en het kasteel voor 2300 gulden aan Johan van Corselaer, heer van Wittem. Het kasteel had toen vijf torens en was veel groter dan het nu is.

1466

Van 1466 tot 1639 was het kasteel eigendom van de familie Pallandt. Vanwege zijn strategische ligging ten opzichte van Maastricht gaat het kasteel vanaf medio 1500 gebukt onder belegeringen, in onder andere de Tachtigjarige Oorlog en de Hollandse Oorlog.

Op 25 oktober 1520 overnachtte keizer Karel V op het kasteel tijdens zijn reis naar Aken om tot koning gekroond te worden.

In 1568 neemt het Spaans-Luikse leger het kasteel in. Hierna herovert Willem van Oranje, een goede vriend van Floris II van Pallandt, het kasteel en blijft ongeveer drie weken, voordat hij naar Maastricht trekt.

Château Wittem

Ongeveer een jaar later werd het kasteel weer ingenomen door de Spanjaarden. Ze hebben het kasteel volledig verwoest. Pas in 1619 werd het kasteel weer bewoonbaar verklaard.

Het kasteel dankt zijn huidige vorm aan architect J.C. van Schlaun. Hoewel de reconstructie nog niet helemaal voltooid was, gaf graaf F. von Plettenberg dezelfde architect de opdracht om tegenover het kasteel een kapucijnenklooster te bouwen. Het was de familie Merckelbach die verantwoordelijk was voor de aanleg van het park, de boerderij, de steeg en de molen.

1958

1958, hoteleigenaar Rooding vestigde een hotel/restaurant in het kasteel. Hij verkocht het kasteel 10 jaar later aan de familie Ritzen, die het op haar beurt weer verkocht aan de familie de Meij. Sinds 2018 is het kasteel eigendom van Alexander en Nicole Wilden en geleid onder de gastvrijheid van Victoria Wilden.

Na een ingrijpende renovatie van 9 maanden in 2019, opende het hotel & restaurant in oktober 2019 opnieuw haar deuren. Het fine dining restaurant gelegen in het kasteel is vernoemd naar de koninklijke familie der ridders “Julemont”. De hotelkamers zijn vernoemd naar eigenaren uit de lange geschiedenis van het kasteel, zoals Floris II, Guda en Winand.